Czym tak naprawdę jest ZUS?

Czym zajmuje się ZUS wiedzą nawet dzieci. Im zaś ludzie starsi, tym bardziej interesuje ich działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z drugiej jednak strony na temat tej instytucji panuje wiele nieprawdziwych opinii. Czym więc tak naprawdę jest ZUS?

Jakiego typu instytucją jest ZUS?

Ubezpieczyciel i państwowy urząd – z tym zazwyczaj kojarzony jest ZUS. Tak naprawdę jednak ZUS nie jest urzędem sensu stricto, o czym mówi sama jego nazwa. Ta organizacja to po prostu jednostka państwowa, która zajmuje się zbieraniem i wypłacaniem środków emerytalnych, rentowych, wypadkowych itd. ZUS oczywiście nie jest jednak komercyjnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Wszyscy obywatele podlegają w zasadzie obowiązkowemu ubezpieczeniu w tej instytucji i ma ono obowiązek ubezpieczenia każdego, kto wnosi do niego składkę o odpowiedniej wysokości.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych został założony już 1934 roku przez samego Ignacego Mościckiego. Co ciekawe przez w latach 50’ na krótki okres ZUS przestał funkcjonować, a jego obowiązki przejęły ówczesne związki zawodowe.

Obecnie jednak ZUS cieszy się wśród polskich obywateli kiepską renomą. Trudno jednak się temu dziwić, ponieważ niewydolność tej instytucji jest ogromna, o czym świadczą wypowiedzi praktycznie każdego analityka finansowego oraz ekonomistów. Wszyscy są także zgodni, że bez radykalnych zmian ZUS będzie stawał się jeszcze mniej efektywny.