Terminy rocznych rozliczeń podatków w firmie

W przypadku osób pracujących na etacie, prawa rozliczenia podatków jest prosta, trzeba tego dokonać do końca kwietnia. U przedsiębiorców kwestia ta wygląda jednak nieco odmiennie, a znacznie ma tu przede wszystkim sposób rozliczania podatków.

Do kiedy trzeba się rozliczyć?

Niektórzy przedsiębiorcy muszą rozliczyć zeszłoroczne podatki do końca stycznia, inni mają na to aż 3 miesiące więcej. Wszystko zależy od formy rozliczenia, i tak:

  • Rozliczający podatek pobierany jako zaliczka do 31 stycznia
  • Działający na podstawie karty podatkowej muszą złożyć deklarację podatkową do 31 stycznia
  • Rozliczający się ryczałtowo mają czas do 31 stycznia
  • Płacący podatek liniowy podatki rozliczają do 30 kwietnia
  • Rozliczający podatek od osób prawnych do 31 Marca
  • Pracownikom roczne zeznania podatkowe trzeba dostarczyć do końca lutego.

Najlepiej jednak zająć się kwestiami rozliczenia podatku najszybciej jako to możliwe. Opóźnienia w przesłaniu deklaracji mogą się bowiem okazać bardzo kosztowne. Pamiętając o tych terminach i mając dobrego księgowego, można być jednak spokojnym, o tym, że wszystkie formalności zostaną załatwione w odpowiednich terminach.

Warto też przypomnieć, że co roku można zmieniać formę rozliczania podatków. Chcąc to zrobić, trzeba zgłosić ten zamiar do 20 stycznia w roku, w którym ma nastąpić taka zmiana.