Emerytura przedsiębiorców

Prowadząc firmę, dąży się do ograniczenia kosztów. Jednym ze sposobów na to jest minimalizowanie składek płaconych do ZUS-u np. przez korzystanie z ulg i odprowadzania możliwie najmniejszych sum pieniędzy. Trzeba jednak pamiętać, że może mieć to kiepskie konsekwencje i np. oznaczać bardzo niską emeryturę.

Na jaką emeryturę mogą liczyć przedsiębiorcy?

O niewydolności, niskiej stopie zastąpienia i braku efektywności publicznego systemu ubezpieczeń wie każdy Polak. Warto przy tym zauważyć, że przedsiębiorcy pod tym względem są zwykle w dużo gorszej sytuacji od osób na etatach. Ludzie prowadzący firmę zwykle bowiem odprowadzają możliwie najniższe składki emerytalne do ZUS.

Biorąc pod uwagę fatalne prognozy dotyczące wypłat emerytur w przyszłości, może to oznaczać, że wraz z przejściem na emeryturę przedsiębiorca będzie otrzymywał kilkukrotnie mniejszy dochód niż w czasie aktywności zawodowej. Nie trudno się domyślić, że może się z tym wiązać drastyczny spadek możliwości finansowych.

Jak przedsiębiorca może zabezpieczyć swoją emeryturę?

Z emeryturą, tak jak i z biznesem i inwestowaniem – warto różnicować ryzyko. Najprostszym sposobem na większą emeryturę wydaje się być po prostu płacenie dobrowolnie wyższych składek ubezpieczeniowych. Ze względu jednak na kondycję ZUS, niekoniecznie jest to najlepsze rozwiązanie. Najlepiej jest łączyć kilka metod odkładania na spokojną starość, w tym:

  • rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa, co powinno przynieść spore dochody, a więc i możliwość zaoszczędzenia środków. Warto jednak pamiętać, że rzadko który biznes zapewni tak duże dochody, że nie trzeba się będzie martwić o swoją przyszłość na emeryturze.
  • odkładać środki na indywidualnych kontach emerytalnych z sektora prywatnego. Dobrze tutaj przypomnieć, że inwestowanie w IKE lub IKZE pozwala także osiągnąć bieżące korzyści podatkowe.
  • Inwestować środki np. w akcje
  • Zapewnić sobie dochód pasywny. Na przykład uzbierać środki na kupno mieszkania, po to, by w czasie emerytury je wynajmować.

Kiedy zacząć myśleć o emeryturze?

Zgodnie ze znanym przysłowiem, „czas to pieniądz”. Więc im wcześniej zacznie się odkładać w taki, czy inny sposób, środki na emeryturę, tym lepiej. Tak naprawdę w obecnej sytuacji sektora finansowego i ubezpieczeniowego w Polsce o emeryturze powinno się zacząć myśleć tuż po osiągnięciu pełnoletniości.

W praktyce na spokojną emeryturę warto odkładać już od momentu, w którym ma się wystarczająco stabilną sytuację finansową, aby móc co miesiąc odkładać część dochodów na emeryturę. Warto też pamiętać, że nawet względnie niewielkie sumy pieniędzy odkładane w sposób regularny mogą bardzo poprawić wysokość emerytury.

ód pasywny. Na przykład uzbierać środki na kupno mieszkania, po to, by w czasie emerytury je wynajmować.

Kiedy zacząć myśleć o emeryturze?

Zgodnie ze znanym przysłowiem, „czas to pieniądz”. Więc im wcześniej zacznie się odkładać w taki, czy inny sposób, środki na emeryturę, tym lepiej. Tak naprawdę w obecnej sytuacji sektora finansowego i ubezpieczeniowego w Polsce o emeryturze powinno się zacząć myśleć tuż po osiągnięciu pełnoletniości.

W praktyce na spokojną emeryturę warto odkładać już od momentu, w którym ma się wystarczająco stabilną sytuację finansową, aby móc co miesiąc odkładać część dochodów na emeryturę. Warto też pamiętać, że nawet względnie niewielkie sumy pieniędzy odkładane w sposób regularny mogą bardzo poprawić wysokość emerytury.